Learn Gaelic, Uncategorized

Scottish Gaelic Lesson 12 – A´Sgrìobhadh

Try to write something about yourself:

Is mise Joseph agus tha mi a´fuireach ann an Alba. Bha mi a´fuireach ann an flat ann am Pàislig, Tha am beagan Gaìdhlig. Tha mi ag ionnsachadh….

a bheil Ghaìlig agad  / an robh Ghaìlig agad

chan eil Ghaìlig agad  / cha robh Ghaìlig agad

Nach eil Ghaìlig agad / nach robh  Ghaìlig agad