Learn Gaelic, Uncategorized

“Scotland of the East” — Island Voices – Guthan nan Eilean

Island Voices were heard in Shillong, India, (the “Scotland of the East”) in October last year as part of the 2019 Year of Indigenous Languages celebrations at North-Eastern Hill University, where they held an “International Language Fest for Indigenous and Endangered Languages”. It was a two-day event with lectures and presentations at the university first, […]

via “Scotland of the East” — Island Voices – Guthan nan Eilean

Learn Gaelic, Uncategorized

An Sgeulachd Agam

Is mise Seosaidh, Tha mi a Cill Bhreannain agus tha mi nam mhaighstir-sgoile.  Tha mi a ‘fuireach ann am Pàislig. Thàinig mo theaghlach à Ìle.

Is mise fear-gèidh,  bàrd,  bruadaire, agus  cluicheadair piàna.

Cur-seachadan agus ùidhean

Agus a’ bruidhinn ri mo charaidean air-loidhne, ’S e tidsear a th’ annam, Air-loidhne.

Meadhanan Ceilteach

Cànan nan Gàidheal

http://www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/ionnsachadh/

Learn Gaelic, Uncategorized

Scottish Gaelic lesson 18 -More tense examples

tha mi trang an dugh /        present

bha mi sgith an dè /             past

bha an duine glè ard /         past

bidh iad uil aig an taigh a-nochd / future tense / they will all be…..

 

Imperfect form

 

bhithinn                                I would be

bhiodh / bhitheadh tu        you would be

bhiodh / bhitheadh e, i       he she  it would be

bhiomaid / bhitheamaid    we would be