Spirituality Blog, Uncategorized

Mairi Baker Eddy #MaryBakerEddy #Gaelic

Bha Màiri Baker Eddy (1821-1910) na ùghdar, neach-teagaisg agus ceannard cràbhach Ameireaganach, le beachdan mu spioradalachd agus slàinte,

Leabhar, “Saidheans agus Slàinte le Prìomh Chuspairean Sgriobtairean”, fhoillseachadh ann an 1875.

Dh’fhosgail i Eaglais Chrìosda, Neach-saidheans, air feadh an t-saoghail.

Dh’fhoillsich i pàipear-naidheachd “The Christian Science Monitor” ann an 1908.

Links

You can learn more about her life and work at the  Mary Baker Eddy Library 

You can Download Free Historic Bible Lessons from Here (updated weekly)

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s